Procjenjuje se da je od stupanja na snagu  instrumenta  Evropska građanska inicijativa 2012. do danas devet miliona građana EU-a iz svih 28 država članica dalo svoju podršku nekoj evropskoj građanskoj inicijativi. Dosad su četiri uspješne inicijative prikupile po milion potpisa i Komisija se obavezala da će preduzeti dalje mjere u pogledu njih tri.
Tokom protekle tri godine instrument je poboljšan nezakonodavnim mjerama. Osim toga, pristup koji je odabrala Junckerova komisija više je politicki i sada sve zahtjeve za registraciju (prije početka prikupljanja potpisa) ispituje Kolegij povjerenika, a u nekim slucajevima odobravaju se djelomicne registracije. Zahvaljujući tim promjenama znatno se povećao broj prihvačenih zahtjeva za registraciju inicijativa: od aprila 2015. prihvaćena je registracija 90 % predloženih inicijativa, u poređenju s 60 % predloženih inicijativa u prethodnom trogodišnjem razdoblju.

Od četiri gradanske inicijative koje je podržalo po više od milion građana Komisija se odazvala na inicijativu „Stop vivisection” (Ne vivisekciji) donošenjem nezakonodavnih mjera; kao odgovor na inicijativu „Right2Water” Komisija je u februaru predložila reviziju Direktive o vodi za piće; a kao odgovor na inicijativu „Ban glyphosate and toxic pesticides” (Zabrana glifosata i zaštita ljudi i životne sredine od toksicnih pesticida) Komisija je najavila zakonodavni predlog za poboljšanje transparentnosti u naučnim procjenama i donošenju odluka.
. Evropske gradanske inicijative uvedene su Ugovorom iz Lisabona te su u aprilu 2012., nakon stupanja na snagu Uredbe o građanskoj inicijativi, kojom se sprovode odredbe iz Ugovora, pokrenute kao instrument pomoću kojeg građani mogu uticati na politički program.

Ako evropsku građansku inicijativu, nakon njene službene registracije, podrži najmanje milion gradana iz barem četvrtine država članica EU-a, oni tada mogu pozvati Evropsku komisiju da predloži pravni akt u područjima u kojima za to ima ovlašćenja.
Uredbom o građanskoj inicijativi predviđeni su sljedeći uslovi prihvatljivosti: da predložene mjere očigledno ne izlaze iz okvira ovlašćenja Komisije za podnošenje predloga pravnog akta, da nijesu uvredljive, isprazne i uznemirujuće te da nijesu u očiglednoj suprotnosti s vrijednostima Unije.

Izvor: https://ec.europa.eu/
Slika: Google Images