Komisija je 17. jula 2019. na osnovu iskustava stečenih od 2014. i savjetovanja održanih od aprila 2019. godine, donijela odluku o nizu mjera za dalje jačanje vladavine prava u Evropi, navodi  se u saopštenju Evropske komisije.
Naime, Komisija je utvrdila konkretne inicijative razvrstane u tri stuba:

  • promovisanje kulture vladavine prava,
  • sprječavanje problema u vezi s vladavinom prava i
  • efikasni odgovori na kršenje vladavine prava.

Evropska unija temelji se  na skupu zajedničkih vrijednosti koje uključuju temeljna prava, demokratiju i vladavinu prava, koje su temelj društava i zajedničkog identiteta, kao i da demokratija ne može opstati bez nezavisnih sudova koji garantuju zaštitu temeljnih prava i građanskih sloboda ni bez aktivnog civilnog društva i slobodnih medija koji štite pluralizam, navodi se, pored ostalog  u Saopštenju Komisije.

Všse informacija ovdje .

Izvor:Evropska komisija
Slika: Google Images