Evropska komisija imenovala pet novih generalnih direktora i zamjenika generalnih direktora u ključnim strateškim oblastima rada .

– Themis Christophidou je nova generalna direktorka Generalnog direktorata  za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu (Director-General of DG Education, Youth, Sport and Culture): kiparska državljanka koja je od novembra 2014. bila šefica  kabineta Povjerenika za humanitarnu pomoć i krizno upravljanje, Christosa Stylianidesa.

– Mariana Kotzeva je nova generalna  direktorka Generalnog direktorata  Eurostata (Director-General of DG Eurostat): bugarska državljanka  koji je od jula 2012. bila zamjenica generalnog direktora Eurostata u Luksemburgu.

– Joost Korte je novi generalni direktor Generalnog direktorata  za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (Director-General of DG Employment, Social Affairs and Inclusion): holandski državljanin koji je od januara 2017. bio zamjenik generalnog direktora DG Trade.

– Jean-Eric Paquet je novi generalni direktor Generalnog direktorata  istraživanja i inovacija (Director-General of DG Research and Innovation): francuski državljanin koji je od novembra 2015. godine bio jedan od tri zamjenika generalnog sekretara  Junckerove komisije.

– Mauro Petriccione je novi generalni direktor Generalnog diretorata za klimatske akcije (Director-General of DG Climate Action): italijanski državljanin koji od septembra 2014. godine radi kao zamjenik generalnog direktora u DG Trade.

Udio žena na ovim pozicijama povećan je sa 11 odsto, koliko je bilo u novembru 2014. na sadašnji  36 odsto. Ovo je rezultat rada na ispunjavanju cilja od najmanje 40 odsto žena na rukovodećim pozicijama  do 31. oktobra 2019.

Integralno saopštenje za medije dostupno je na

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_en.htm

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images