Evropska komisija  je 11. aprila 2018.  predložila  nova pogodnosti za potrošače kako bi osigurala da svi evropski potrošači u potpunosti ostvaruju svoja prava prema zakonodavstvu Unije.

Vera Jourová, povjerenica EU-a za pravosude, zaštitu potrošača i ravnopravnost polova, izjavila je: U globalizovanom svijetu u kojem velika preduzeća imaju veliku  prednost nad pojedinačnim potrošačima moramo uravnotežiti njihove pozicije. Reprezentativnim postupcima osigurat ce se veća pravednost za potrošače, a ne više posla za advokatske firme. Budući da ce sankcije biti vezane uz godišnji promet preduzeća, tijela za zaštitu potrošača konačno ce imati ovlašćenje za kažnjavanje prekršilaca. Kršenje prava ne može biti jeftino.

Nove pogodnosti za potrošače obuhvataju dva predloga direktiva:

  • Predlog o izmjeni Direktive Savjeta o nepoštenim uslovima u potrošačkim ugovorima, Direktive o zaštiti potrošaca prilikom isticanja cijena proizvoda ponudenih potrošacima, Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošacu i Direktive o pravima potrošaca. Predlogom se nastoji osigurati bolje  sprovođenja i modernizovati pravila EU-a o zaštiti potrošača, posebno s obzirom na kretanja u oblasti  digitalne tehnologije;
  • Predlog o reprezentativnim postupcima za zaštitu kolektivnih interesa potrošaca i stavljanju van snage Direktive 2009/22/EZ o sudskim nalozima. Tim se pedlogom nastoji poboljšati alate za zaustavljanje nezakonitih praksi i pospješiti pravnu zaštitu za potrošace u slučajevima kada se na isti nacin krše prava velikog broja potrošaca.

Popratna Komunikacija sadrži akcioi plan za razvoj i jačanje usklađenih aktivnosti sprovođenja medu nadležnim tijelima i njihove medunarodne saradnje s tijelima ključnih trgovinskih partnera.

Više informacija na : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_