Evropska komisija je 10. septembra 2020. godine objavila Deseti izvještaj o primjeni Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda koji pokazuje opšte poboljšanje u prikupljanju i obradi otpadnih voda u evropskim gradovima, ali i ukazuje na činjenicu da sve države članice ne sprovode Direktivu jednako uspješno.

Izvještaj je sastavni dio nastojanja Komisije za postizanje cilja nulte stope zagađenja  i prethodi strategiji za hemikalije koju će Komisija donijeti u narednom period, navodi se u saopštenju Komisije.

Deseti izvještaj Komisije o primjeni Direktive o prečišćavanju gradskih otpadnih voda pokazuje da su stope usaglašenosti sa pravilima Evropske unije o sakupljanju i prečišćavanju otpadnih voda visoke i povećane su u odnosu na prethodni izveštajni period. Ovo pomaže u sprječavanju zagađenja životne sredine.

Izvještaj pokazuje da se prikuplja 95 % otpadnih voda, a 88 % ih se biološki prečišća. Iako je taj trend pozitivan, potrebno je preduzimati dalje napore; i dalje se 1 % komunalnih otpadnih voda ne prikuplja, a više od 6 % ne prečišćava se dovoljno dobro da bi se ispunili standardi sekundarnog prečišćavanja. Trenutni nivo ulaganja u mnogim državama članicama je prenizak da bi se dugoročno postigla i održala uskladjenost s Direktivom, a nekoliko gradova EU-a još uvijek treba izgraditi ili modernizovati svoju infrastrukturu za prikupljanje otpadnih voda te izgraditi moderna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Iako je trend u primjeni Direktive generalno pozitivan, još uvijek nije postignuto potpuno poštovanje Direktive.

Vise informacija dostupno ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_1563

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu