Evropska komisija objavila smjernice za komesare  koji  učestvuju  na  izborima za Evropski parlament u maju 2019.

Evropska komisija je  6. februara 2019. objavila detaljne i praktične smjernice o etičkim standardima za članove Komisije koji učestvuju u izbornoj trci za Evropski parlament u maju  2019.

Komentirajući  smjernice predsjednik Juncker izjavio je: ,,Od samog sam početka želio da ova Komisija bude politička. Punu političku odgovornost za sve odluke ove Komisije imaju komesari . Istovremeno od njih očekujem da u potpunosti i lično  budu u kontaktu s građanima. Aktivno učestvovanje u predstojećim izborima za Evropski parlament neizostavan je dio tog angažmana. Stoga sam izmijenio Kodeks ponašanja kako bi se komesarima omogućilo da učestvuju u izbornoj utrci, a da pritom ne moraju napustiti Komisiju, pod uslovom da svoje izborne aktivnosti drže strogo odvojene od svojih institucionalnih aktivnosti.

Ističe se da komesari koji učestvuju u kampanji neće moći da koriste ljudske i materijalne resurse Evropske  komisije a kada govore u javnosti, moraće da razdvoje izjave koje daju u institucionalnom kapacitetu od onih koje daju kao učesnici kampanje.

Isto će važiti i za objave na društvenim mrežama. Takođe komesari neće moći da koriste sajt Komisije u svrhu kampanje.

Dodatne informacije u saopštenju za medije  mo\ete pogledati ovdje.

Smjernice su objavljene ovdje.

 

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images