Evropska komisija odobrila je sve zahtjeve 18 država članica za podršku u pripremi teritorijalnih planova za pravednu tranziciju, koje svaka država članica mora da  sastavi kako bi dobila pristup finansijskim sredstvima iz Mehanizma za pravednu tranziciju, koji je  dio je Plana ulaganja za evropski zeleni plan, navodi se u saopštenju Komisije od 7. aprila 2020.

Odobrenje je uslijedilo nakon posebnog poziva koji je Komisija objavila krajem februara 2020. u okviru Programa podrške strukturnim reformama, putem kojeg   će Evropska komisija  pružiti prilagođenu tehničku pomoć nacionalnim i regionalnim tijelima, pored ostalog, za sljedeće:

  • procjenu društvenih, ekonomskih i ekoloških učinaka tranzicije i utvrđivanje procesa tranzicije do 2030.
  • razvoj dijaloga između učesnika, kao što su građani, preduzeća i civilno društvo, u cilju utvrđivanja zajedničke vizije o pristupu tranziciji i
  • utvrđivanje mjera za postizanje uspješne pravedne tranzicije.

Komisija će, kako se  navodi,  do kraja 2020. pružati ciljanu podršku državama članicama u pripremi teritorijalnih planova za pravednu tranziciju, koje  će   imati glavnu riječ u oblikovanju i finalizaciji teritorijalnih planova za pravednu tranziciju, uz blisku saradnju s relevantnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim učesnicima kako bi se osiguralo preuzimanje odgovornosti za tranziciju. Planovi će se  nakon toga dostaviti Komisiji na odobrenje.

U okviru ovog  mehanizma u period 2021.–2027. mobilizovaće ce se najmanje 100 milijardi eura u obliku ciljane podrške za ublažavanje socio-ekonomskih posljedica tranzicije u najpogođenijim regijama. Posebna pažnja  posvetiće se regijama koje su snažno pogođene tranzicijom, a raspolažu s manje kapaciteta za suočavanje s izazovima koje ona donosi.

Kako bi mogle pristupiti sredstvima, države članice moraju u dijalogu s Komisijom izraditi teritorijalne planove za pravednu tranziciju. U tim planovima države članice će utvrditi područja koja bi bila najpogođenija tranzicijom prema klimatski neutralnoj ekonomiji, indentifikovati razvojne izazove tih područja i ocrtati njihove putove prema tranziciji do 2030. uz detaljno  savjetovanje s relevantnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim učesnicima.

Na osnovu  odobrenih   planova  od strane Komisije, države članice moći će da dobiju  podršku u okviru tri stuba mehanizma za pravednu tranziciju:

  1. Fonda za pravednu tranziciju,
  2. Posebnog programa u okviru programa InvestEU i
  3.  Instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru.

Komisija pruža brzu podršku državama članicama putem Programa podrške strukturnim reformama (SRSP) za pripremu teritorijalnih planova za pravednu tranziciju, a time i za sprovođenje Evropskog zelenog plana.

Evropska komisija je 11. decembra 2019. predstavila Evropski zeleni plan kako bi EU do 2050. postao prvi klimatski neutralan blok u svijetu, a zatim je 14. januara 2020. najavila Plan ulaganja za evropski zeleni plan  kako bi se obezbijedilo finansiranje tranzicije. No nemaju sve države članice istu polaznu tačku u tranziciji, stoga će neke biti pogođenije od drugih. Mehanizam za pravednu tranziciju najvažniji je alat za pravednu tranziciju prema klimatski neutralnoi ekonomiji   pri kojoj niko neće biti zapostavljen, ukazuje  Komisija u navedenom   saopštenju.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu