Uspostavljanjem  ESCALAR-a, Komisija sprovodi jednu od mjera najavljenih u novoj Strategiji za  mala i srednja preduzeća, u cilju  poboljšanja  pristupa finansiranja. U okviru ove inicijative  podržaće se inovativna preduzeća tokom i nakon krize kako bi se osiguralo da se Evropa može razviijati i ostati na čelu globalnog tehnološkog razvoja,te  ubrzati  svoj  ekonomski  oporavak, navodi se u saopštenju  Komisije od 8. aprila 2020.

Naime,kako se dalje navodi, ESCALAR će u pilot-fazi uz podršku Evropskog fonda za strateška ulaganja  omogućiti do 300 miliona eura. Cilj je povećati investicioni  kapacitet fondova preduzetničkog i privatnog kapitala te podstaknuti ulaganja u iznosu do 1,2 milijarde eura, odnosno četiri puta veća od prvotnog ulaganja, kako bi se pomoglo perspektivnim preduzećima. Zainteresirani menadžeri  fondova mogu  učestovati  u programu putem odazivanja  na otvoreni poziv za iskazivanje  interesa, koji je Evropski investicioni fond objavio 8. aprila 2020.godine.

Trenutni poziv ESCALAR-a  označava pilot-fazu za 2020., čiji je  cilj  da ESCALAR na osnovu iskustva tokom pilot-faze postane glavni evropski finansijski instrument uz postojeće finansijske instrumente nakon 2020. u okviru sljedećeg Višegodišnjeg  finansijskog okvira (2021. – 2027.), istaknuto je  u saopštenju  Komisije.

Više informacija  dostupno  ovdje .

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu