Evropska komisija je 4. septembra 202. godine, usvojila Predlog preporuke Savjeta EU kako bi obezbijedila da sve mjere država članica kojim se ograničava slobodno kretanje zbog pandemije koronavirusa budu koordinirane i da se jasno komuniciraju na nivou Evropske unije.

Riječ je o Predlogu za preporuku Savjeta o koordiniranom pristupu ograničenju slobodnog kretanja kao odgovor na  pandemiju Covid-19 (Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic)

Ključni  akcenti  iz Predloga dokumenta Evropske komisije odnose se na četiri glavne oblasti   u kojima je potrebna bliska saradnja država članica, i to: 1) zajednički kriterijumi i pragovi država članica za uvođenje ograničenja putovanja, 2) mapiranje zajedničkih kriterijuma dogovorenim kôdom bojom, 3) zajednički okvir za mjere koje se primjenjuju na putnike iz visokorizičnih područja i 4)  jasno i blagovremeno informisanje javnosti o svim ograničenjima.

ZAJEDNIČKI KRITERIUMI: Imajući u vidu da se nacionalni kriterijumi za uvođenje mjera kojima se ograničava kretanje u EU trenutno se jako razlikuju, Komisija je predlažila da svaka država članica pri uvođenju bilo kakvih restriktivnih mjera uzme u obzir sljedee kriterijume:

  • ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 na 100 000 osoba u određenom području u 14-dnevnom periodu
  • procenat pozitivnih testova od svih testova na COVID-19 sprovedenih u određenom području tokom sedmodnevnog perioda
  • broj testova na COVID-19 sprovedenih na 100 000 osoba u određenom području tokom sedmodnevnog perioda.

Pod uslovom da stopa testiranja nedeljno u državi članici polaska iznosi preko 250 na 100 000 osoba, Komisija predlaže da države članice ne ograničavaju slobodno kretanje osoba koje putuju iz druge države članice u slučajevima kada je: u predmetnom području ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 manji od 50 na 100 000 osoba tokom 14-dnevnog perioda ILI procenat pozitivnih testova od svih testova na COVID-19 sprovedenih u predmetnom području manji od 3 %.

ZAJEDNIČKI KÔD BOJOM:Komisija predlaže da Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti na osnovu podataka koje su dostavile države članice objavljuje i svake nedjelje ažurira kartu zemalja EU-a/EGP-a, označavajućii ih zajedničkim kodom bojom:

  • ZELENU BOJU za područje u kojem je ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 manji od 25 tokom 14-dnevnog perioda i procenat pozitivnih testova od svih sprovedenih testova na COVID-19 manji od 3 %
  • NARANDŽASTU BOJU za područje u kojem je ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 manji od 50 tokom 14-dnevnog perioda, ALI je procenat pozitivnih testova od svih sprovedenih testova na COVID-19 3 % ili većii ILI se ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 kreće između 25 i 150, ALI je procenat pozitivnih testova od svih sprovedenih testova na COVID-19 manji od 3 %
  • CRVENU BOJU za područje u kojem je ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 veći od 50 tokom 14-dnevnog perioda i procenat pozitivnih testova od svih sprovedenih testova na COVID-19 je 3 % ili veći ILI je ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 veći od 150 na 100 000 osoba tokom 14-dnevnog perioda
  • SIVU BOJU ako nema dovoljno informacija za procjenu kriterijuma koje je predložila Komisija ILI je broj testova na COVID-19 sprovedenih na 100 000 osoba manji od 250.

ZAJEDNIČKI PRISTUP ZA PUTNIKE IZ VISOKORIZIČNIH OBLASTI: Komisija predlaže jedinstveni pristup država članica kada je riječ o putnicima koji dolaze iz „visokorizičnih” zona. Naime, države članice ne bi trebale uskratiti ulazak osobama koje putuju iz drugih država članica, a one države članice koje uvedu ograničenja slobodnog kretanja na osnovu sopstvenih  postupaka donošenja odluka, mogle bi: od osoba koje putuju iz oblasti koje je klasifikovano kao „crveno” ili „sivo” zahtijevati da se podvrgnu karantinu ILI testu na COVID-19 nakon dolaska, pri čemu se test smatra poželjnijom opcijom.

Ako je to opravdano, države članice mogle bi razmotriti preporuku da se osobe koje dolaze iz područja koje je klasifikovano kao „narandžasto” prije odlaska ili po dolasku podvrgnu testu na COVID-19. Države članice mogle bi zahtijevati od osoba koje dolaze iz područja koje je klasifikovano kao „crveno”, „narandžasto” ili „sivo” da predaju obrasce za lociranje putnika, posebno onih koji dolaze avionom, u skladu s odredbama o zaštiti podataka. Putnici koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, poput radnika koji obavljaju ključne poslove, pograničnih i upućenih radnika, studenata ili novinara koji obavljaju svoje dužnosti, ne bi trebali da budu podvrgnuti karantinu.

JASNO I BLAGOVREMENO INFORMISANJE JAVNOSTI: Komisija je predlažila da države članice Komisiji i ostalim državama članicama na nedjeljnoj osnovi prosljeđuju informacije o budućiim ograničenjima slobodnog kretanja i ukidanju ograničenja putovanja. O promjenama bi trebalo obavještavati nedjelju dana prije njihova stupanja na snagu.

Komisija je ukazala da je  građanima i preduzećiima potrebna  predvidljivost te  države članice moraju učiniti sve kako bi uticaj ograničenja putovanja na društvene i ekonomske prilike bio što manji. Pod tim se podrazumijeva i jasno, potpuno i blagovremeno informanje javnosti.

O predlogu Komisije za preporuku raspravljaće se u Savjetu s ciljem njenog usvajanja u narednim nedeljama.

Tekst Predloga za preporuku Savjeta o koordiniranom pristupu ograničenju slobodnog kretanja kao odgovor na  pandemiju Covid-19  dostupan ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu