Evropska komisija je 15. jula 2020. donijela novi poreski paket kako bi se obezbijedilo da poreska politika Unije podržava ekonomski  oporavak i dugoročni rast Evrope. Paket se bazira  na dva stuba: pravednost i jednostavnost.

Paketom se pojednostavljuju poreska pravila i postupci kako bi se poboljšalo okruženje za preduzeća u cijeloj Uniji, što uključuje uklanjanje poreskih barijera i administrativnih opterećenja za poreske obveznike u mnogim sektorima kako bi se olakšalo poslovanje  i rast na jedinstvenom tržištu, navodi se u saopštenju Komisije.

,,Sada više nego ikad prije državama članicama potrebni su sigurni poreski prihodi kako bi mogle ulagati u ljude i preduzeća kojima je to najpotrebnije. Istovremeno moramo ukloniti poreske prepreke te preduzećima iz Unije olakšati inovacije, ulaganja i rast. Današnji poreski paket korak je u pravom smjeru koji će doprinijeti da oporezivanje postane pravednije, prilagođenije korisnicima i našem digitalnom svijetu,, izjavio je Valdis Dombrovskis,  izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za ekonomiju  u interesu građana.

Paket  se sastoji od tri zasebne, ali povezane inicijative:

                 Action Plan for fair and simple taxation supporting the recovery

U Akcionom planu za oporezivanje predstavljeno je 25 različitih mjera kako bi oporezivanje bilo jednostavnije, pravednije i prilagođenije modernoj ekonomiji u narednim godinama. Ovim planom državama članicama će se pomoći da iskoriste potencijal podataka i novih tehnologija, efikasnije se bore protiv poreskih prevara, poboljšaju usklađenost i smanje administrativno opterećenje.

                             Revision of the Directive on administrative cooperation (DAC7)-

 

 

Predlogom o administrativnoj saradnji (DAC 7) pravila Evropske unije o poreskoj transparentnosti, pored ostalog,  proširuju se na digitalne platforme tako da i oni koji zarađuju prodajom robe ili usluga na platformama plate pošteni dio poreza.

Communication on Tax Good Governance in the EU and beyond

 Komunikacija o dobrom poreskom upravljanju usmjerena je na promovisanje pravednog oporezivanja i suzbijanje nepoštene poreske konkurencije u Evropskoj uniji i na međunarodnom nivou. U tom cilju, Komisija je predlažila reformu Kodeksa ponašanja kojim se uređuje poreska konkurencija i sprječavaju štetne poreske prakse u Evropskoj uniji. U Komunikaciji se opisuje i pristup Unije saradnji sa zemljama u razvoju u oblasti oporezivanja, u skladu s Programom održivog razvoja do 2030.

Ovaj paket je prvi  dio sveobuhvatnog i ambicioznog poreskog programa Unije za naredne godine.

Više informacija  dostupno ovdje.

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu