„Svi mi izjavljujemo, uglavnom u političkim govorima, kako moramo biti odlučniji u velikim, a suzdržaniji u malim pitanjima. Evropljani nam, međutim, neće aplaudirati i ako i dalje zbog evropskih propisa budu morali pomjerati sat dvaput godišnje. Komisija danas predlaže da se to promijeni. Pomjeranje sata treba ukinuti. U skladu s načelom supsidijarnosti, države članice moraju same odlučiti trebaju li se njihovi građani ravnati prema ljetnom ili zimskom vremenu. Očekujem da jednako misle i Parlament i Savjet te da će pronaći rješenje koje će biti u skladu s unutrašnjim tržištem. To je stvar koja zahtijeva hitno rješavanje,” izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker 12. septembra 2018. u govoru o stanju Unije.