Evropska komisija  je nedavno predlžila uspostavljanje  novih deset  evropskih partnerstva i ulaganja  gotovo 10 milijardi eura u zelenu i digitalnu tranziciju.

Cilj predloženih institucionalizovanih evropskih partnerstava, kako  navodi Komisija, je da poboljšaju spremnost i odgovor Evropske unije na zarazne bolesti, razviju efikasne avione sa niskim sadržajem ugljenika za čistu avijaciju, podrže upotrebu obnovljivih bioloških sirovina u proizvodnji energije, osiguraju vodeću poziciju Evrope u digitalnim tehnologijama i infrastrukturi i povećaju konkurentnost i željeznički transport.

Evropska partnerstva jedan su od pristupa u okviru novog programa EU za istraživanja i inovacije za period 2021. – 2027. Horizon Europa.

Njima se mobilizovanjem javnih i privatnih resursa nastoji poboljšati i ubrzati razvoj i prihvatanje novih inovativnih rješenja u različitim sektorima,  doprinijeti ciljevima Evropskog zelenog plana i ojačati evropski istraživački prostor, objavila je Evropska komisija.

Partnerstva su otvorena za širok raspon javnih i privatnih partnera, kao što su industrija, univerziteti, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou, kao i  organizacije civilnog društva.

Vise informacija  ovdje https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_702

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu