Juče je , 18. januara 2018.  Evropska komisija predložila nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u određivanju stopa poreza na dodatu vrijednost (PDV) i stvoriti bolje poresko okruženje za podsticanje rasta MSP-ova.

Zajednička pravila EU-a o PDV-u, koja su države članice donijele 1992., zastarjela su i pretjerano restriktivna. U skladu s tim pravilima države članice mogu primjenjivati snižene stope PDV-a tek na mali broj sektora i proizvoda. Istovremeno države članice smatraju da stope PDV-a mogu poslužiti kao koristan alat za postizanje nekih njihovih političkih ciljeva. Komisija sad ispunjava obećanje o davanju veće autonomije državama članicama u području određivanja stopa. Države će biti u ravnopravnijem položaju u pogledu nekih postojećih izuzetaka od pravila, odnosno odstupanja u području PDV-a.

Osim toga, Komisija pristupa rješavanju problema manjih preduzeća suočenih s nerazmjernim troškovima izvršenja obaveza povezanih s PDV-om. Troškovi izvršenja obaveza povezanih s PDV-om za preduzeća koja se bave prekograničnom trgovinom veći su za 11 % od troškova za preduzeća koja trguju samo na domaćem tržištu, pri čemu su najpogođenija najmanja preduzeća. Budući da mala preduzeća čine 98 % svih preduzeća u EU-u, to je istinska prepreka rastu. Stoga je cilj predloga osigurati da više preduzeća može iskoristiti prednosti jednostavnijih pravila o PDV-u koja su trenutno dostupna samo najmanjim preduzećima. Sveukupno će se troškovi izvršenja obaveza povezanih s PDV-om smanjiti za čak do 18 % godišnje.

Veća fleksibilnost

Prema postojećim pravilima države članice mogu primjenjivati sniženu stopu PDV-a od 5 % na dvije tačno određene kategorije proizvoda. Osim toga, neke države članice mogu primijeniti posebna odstupanja, odnosno dodatno snižene stope.

Uz standardnu stopu PDV-a od najmanje 15 % države članice  bi trebale moći odrediti:

  • dvije zasebne snižene stope u iznosu između 5 % i standardne stope koju je odredila država članica
  • jedno izuzeće od PDV-a (tj. „nulta stopa”)
  • jednu sniženu stopu u iznosu između 0 % i iznosa sniženih stopa.

Sadašnji složeni popis robe i usluga na koje se mogu primjenjivati snižene stope ukinuo bi se i zamijenio novim popisom proizvoda (npr. oružje, alkoholna pića, igre na sreću i duvanski proizvodi) na koje bi se uvijek morala primjenjivati standardna stopa od 15 % ili viša stopa.

Radi zaštite javnih prihoda države članice morat će osigurati i da ponderisana prosječna stopa PDV-a iznosi najmanje 12 %.

Na svu robu na koju se primjenjuju stope različite od standardne stope i u okviru novog sistema mogu se nastaviti primjenjivati te iste stope.

Smanjenje troškova povezanih s PDV-om za MSP-ove

Prema postojećim pravilima države članice mogu izuzimati od PDV-a prodaju koju ostvaruju mala preduzeća ako ona ne premašuje određeni iznos godišnjeg prometa, koji se razlikuje od jedne do druge države članice. Rastuci MSP-ovi gube pristup mjerama pojednostavnjenja kad pređu taj prag za izuzeće. Osim toga, ta su izuzeća dostupna samo domaćim učesnicima na tržištu. To znači da za mala preduzeća koja trguju u EU-u ne vrijede ravnopravni uslovi.

U budućnosti bi se zadržali postojeći pragovi za izuzeće, ali bi se ovim predlozima uvelo sljedeće:

  • prag prometa u iznosu od 2 miliona EUR do kojeg bi mala preduzeća mogla imati pravo na mjere pojednostavnjenja bez obzira na to jesu li izuzeta od PDV-a ili ne
  • mogućnost da države članice oslobode sva mala preduzeća koja ispunjavaju uslove za izuzeće od PDV-a od obaveza povezanih s identifikacijom, izdavanjem računa, knjigovodstvom ili prijavama
  • prag prometa u iznosu od 100 000 EUR kojim bi se preduzećima koja posluju u više od jedne države članice omogućilo pravo na izuzeće od PDV-a.

Zakonodavni predlozi će se  podnijeti Evropskom parlamentu i Evropskom ekonomskom  i socijalnom odboru na savjetovanje te Savjetu  na donošenje. Izmjene će stupiti na snagu tek nakon stvarnog prelaska na konačni sistem.

Kontekst

Predložene mjere nadovezuju se na „okosnice” novog konačnog jedinstvenog evropskog područja PDV-a predložene u oktobru 2017. i na Akcioni plan o PDV-u „Put ka jedinstvenom evropskom području PDV-a” predstavljen u aprilu 2016.

Zajednički sistem poreza na dodatu vrijednost (PDV) ima važnu ulogu na evropskom jedinstvenom tržištu. PDV je važan i sve veći izvor poreskih prihoda u EU-u, kojim je 2015. prikupljeno više od 1 bilijun EUR, što odgovara iznosu od 7 % BDP-a EU-a.

Izvor :europa.eu