Opsti cilj ovog akcionog plana je podsticanje proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda kako bi se postigao cilj od 25 % poljoprivrednih površina namijenjenih ekološkom uzgoju do 2030. i znatno povećala ekološka proizvodnja u akvakulturi.

Komisija podstiče države članice da razviju nacionalne ekološke akcione planove kako bi povećale svoj nacionalni udio u ekološkoj poljoprivredi. Postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu udjela poljoprivrednih površina koje su trenutačno namijenjene ekološkom uzgoju, i to u rasponu od 0,5 % do više od 25 %.

Nacionalnim ekološkim akcionim planovima dopuniće se nacionalni strateški planovi u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), i to utvrđivanjem mjera koje nadilaze okvire poljoprivrednog sektora i onog što se nudi u okviru ZPP-a.

Vise informacija dostupno ovdje

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf

Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu