Evropska komisija predstavila Evropski zeleni plan – strategiju za postizanje održivosti ekonomije EU-a pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim oblicima politike i osiguravanjem pravedne i ukljucive tranzicije.
Evropski zeleni plan obuhvata sve ekonomske sektore, a narocito saobracaj, energetiku, poljoprivredu, održavanje i gradnju zgrada te industrije kao što su proizvodnja celika, cementa, tekstila i hemikalija kao i IKT.
Saznajte vise na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_19_6691

Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu