Evropska komisija je 1. jula 2020. predstavila Program vještina za Evropu za održivu konkurentnost, socijalnu pravdu i otpornost čiji je cilj sticanje relevantnih vještina radi jačanja održive konkurentnosti, osiguravanja socijalne pravde i izgradnje otpornosti.

U njemu se postavljaju ambiciozni i mjerljivi petogodišnji ciljevi za usavršavanje -poboljšanje postojecih vještina i prekvalifikaciju -sticanje novih vještina.

Vještine relevantne za radna mjesta cilj su dvanaest mjera Programa, koje  se oslanjaju na saradnju s državama članicama, preduzećima i socijalnim partnerima za postizanje promjena, kao i na podsticanje građana na cjeloživotno učenje  te na pokretanje javnih i privatnih ulaganja u vještine građana  pomoću sredstva Evropske unije.

Integralni tekst saopštenja dostupan  ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu