Evropska komisija je  nedavno predstavila  Akcioni  plan za povećanje  efikasnosti , transparentnosti i pravne sigurnosti u izradi harmonizovanih  standarda za potpuno funkcionalno jedinstveno tržište.

Veličina papira A4, vazdušni  jastuci i tehnologija 5G – sve to obuhvata standard. Najvećim dijelom  su utvrđeni dobrovoljno i na inicijativu industrije, a zahvaljujući njima smanjuju se troškovi, promovišu inovacije i osigurava interoperabilnost različitih uređaja i usluga te se preduzećima olakšava ulazak na razna tržišta.

Evropska unija ima harmonizovane standarde  u raznim oblastima, kao što su hemijski proizvodi, građevinski proizvodi, kozmetika, bezbjednost igračaka, medicinski proizvodi i ambalaža. Mjere koje  su predstavljene odgovor je  Komisije na zahtjeve zainteresovanih strana kako bi osigurali da evropski sistem standardizacije može da se nosi sa izazovima koji donose brzi razvoj tehnologije i novih ekonomskih trendova i modela rasta i istovremeno podstiču sinergiju s međunarodnim i svjetskim standardima.

Evropskim standardima zamjenjuju se potencijalno neusklađeni nacionalni standardi  u svim državama članicama Unije, čime se korisnicima tih istandarda olakšava ulazak na jedinstveno tržište. Standardi  na taj način doprinose neprestanom produbljivanju jedinstvenog tržišta. Evropska unija promoviše harmonizaciju evropskih i međunarodnih standarda te tako izvozi najbolje prakse i pojačava sinergije u globalnim lancima vrijednosti. Time se pojačavaju trgovinski tokovi i povećavaju mogućnosti za proširenje poslovanja evropskih preduzeća.

Harmonizovani standard je evropski standard proizveden na zahtjev Evropske komisije od strane priznate evropske organizacije za standardizaciju. Ti standardi  postaju dio zakonodavstva EU-a, a za proizvođače na cijelom jedinstvenom tržištu koji ih upotrebljavaju pretpostavlja se da poštuju zahtjeve iz zakonodavstva EU-a. Zahvaljujući tome korisnici imaju znatnu pravnu sigurnost, a mala i srednja preduzeća proizvode koji su u skladu sa zakonodavstvom EU-a na tržište mogu stavljati bez dodatnih troškova.

Evropski sistem standardizacije zasniva se na javno-privatnom partnerstvu između Komisije i zajednice standardizacije. Uredbom o standardizaciji , koja je na snagu stupila 2013., uvedena je nova podjela uloga i odgovornosti za učesnike  u tom sistemu. Osim toga, njome je osiguran pouzdan okvir za zahtjeve koji se odnose na uključivost, kojim je omogućeno da se u postupku standardizacije u obzir uzmu interesi malih i srednjih preduzeća te potrošača i radnika, kao i interesi povezani s životnom sredinom.

Za ocjenjivanje evropskih  harmonizovanih standara odgovorna je  Evropska komisija.  Saznajte više ovdje.

 

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images