Evropska komisija u saradnji s Evropskim investicionim fondom, koji je dio grupe Evropske investicione banke (EIB), 4. februara 2020. godine pokrenula fond BlueInvest.

Tokom konferencije BlueInvest Day održane u Briselu potpredsjednica EIB-a Emma Navarro i komesar za zivotnu sredinu, okeane i ribarstvo Virginijus Sinkevicius pokrenuli su investicioni fond za plavu ekonomiju   u vrijednosti od 75 miliona EUR. Fondom BlueInvest upravljace Evropski investicioni fond i njime će se osigurati finansijska sredstva za druge investicione fondove koji su strateški usmjereni na inovativnu plavu ekonomiju  .

Plava ekonomija uključuje ekonomske aktivnosti povezane s okeanima, morima i obalama. Obuhvata  pomorske kompanije  i preduzeća na kopnu koja proizvode robu ili usluge koje doprinose pomorskoj ekonomiji, kao i uključuje mnoge perspektivne  projekte i preduzeća u početnoj fazi, koji su često rezultat programa istraživanja i razvoja koje finansira Evropska unija.

BlueInvest je inicijativa Evropske komisije kojom se želi povećati pristup finansiranju i spremnost za ulaganja novoosnovanih preduzeća, preduzeća u početnoj fazi te malih i srednjih preduzeća koja posluju u plavoj ekonomiji .

Više informacija  dostupno ovdje

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451

Slika: google Images

Izvor: ec.europa.eu