Savjet  EU  je 18. juna  2019. donio Direktivu (EU) 2019/997 o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a i stavljanju van snage Odluke 96/409/ZVSP , kojom se pojednostavnjuju formalnosti za građane EU-a bez predstavništva u trećim zemljama čiji je pasoš ili putna isprava izgubljena, ukradena ili uništena kako bi se osiguralo da im druga država članica pruži privremenu putnu ispravu s kojom mogu putovati kući. Ovom se direktivom građanima EU-a bez predstavništva omogućava da lakše i  efikasnije iskoriste svoje pravo na konzularnu zaštitu.

Direktivom se ,takođe, nastoji obezbijediti  dosljednost između posebnih uslova  i postupaka za izdavanje privremenih putnih isprava EU-a i opštih pravila o mjerama koordinacije i saradnje za olakšavanje pružanja konzularne zaštite građanima EU-a bez predstavništva u trećim zemljama.

Privremena putna isprava EU-a („PPI EU-a”)  u smislu ove direktive, putna je isprava koju država članica izdaje građaninu bez predstavniotva u trećoj zemlji za jedno putovanje u njegovu državu članicu državljanstva ili boravka, kako je građanin zatražio ili, izuzetno, na drugo odredište. Države članice izdaju PPI-ove EU-a građanima bez predstavništva u trećim zemljama čije su pasoši ili putneisprave izgubljene, ukradene ili uništene ili se inače ne mogu pribaviti u razumnom roku, u skladu s  utvrđenim postupkom.

Građani bez predstavništva, u skadu sa ovom diretivom,  moći će da  podnesu zahtjev za izdavanje privremene putne isprave EU-a u ambasadi ili konzulatu bilo koje države članice EU-a. Država članica koja pruža pomoć građaninu zatim s njegovom državom članicom provjerava njegovo državljanstvo i identitet. Ta savjetovanja između država članica trebala bi se sprovesti što je brže moguće, obično  u roku od  pet dana.

Izdata privremena putna isprava trebala bi  da važi tokom perioda potrebnog za putovanje i, osim u izuzetnim okolnostima, najviše 15 kalendarskih dana. Imaće jedinstveni format koji se sastoji od obrasca i naljepnice, sadržaće sve potrebne informacije i ispunjavati visoke tehničke standarde u vezi sa zaštitnim mjerama protiv različitih oblika krivotvorenja.

Direktiva  će stupiti na snagu dvadesetog dana od objave,  s tim što će Komisija   donijeti  implementacione akte koji sadrže  dodatne tehničke specifikacije za privremene putne isprave EU-a. Države članice imaće dvije godine da donesu te dodatne tehničke specifikacije kao i drugo zakonodavstvo i odredbe potrebne za usklađivanje s direktivom. Početa primjenjiva dogovorenih mjera  je 36 mjeseci nakon donošenja tehničkih specifikacija.

Pravila o privremenoj putnoj ispravi EU-a prvi put su donesena 1996. Komisija je 31. maja 2018. podnijela početni predlog za ažuriranje tih pravila. Evropski parlament 16. januara 2019. sa 600 glasova za i 35 protiv usvojio Predlog direktive nakon čega je   Savjet  EU    18. juna  2019 donio Direktivu (EU) 2019/997 koja je objavljena u Službenom listu Evropske unije L 163 ,od 20. juna 2019.

Integralni test Direktive dostupan ovdje.

 

Izvor:  Savjet EU

Slika: Google Images