Riječ je o Uredbi  (EU) 2021/240 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 10. februara 2021. o uspostavljanju Instrumenta za tehničku podršku, čiji je osnovni  cilj  promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije podržavanjem napora država članica u sprovođenju reformi, kako bi se  se podstakle  investicije, povećala konkurentnost i postigla održiva ekonomska i socijalna  konvergencija, otpornost i oporavak.

Posebni ciljevi Instrumenta  su pomoć nacionalnim tijelima u njihovim nastojanjima da osmisle, razviju i sprovedu reforme te da pripreme, izmijene, sprovedu i revidiraju planove za oporavak i otpornost u skladu s Uredbom  o uspostavljanju   Mehanizma za oporavak i otpornost, između ostalog i razmjenom dobre prakse, odgovarajućim procesima i metodologijama, kao i djelotvornijim i efikasnijim  upravljanjem ljudskim resursima.

Takođe, cilj ovog instrumenta  je  podrška naporima država članica za jačanje institucionalnog i administrativnog kapaciteta, između ostalog, na regionalnom i lokalnom nivou, kako bi se olakšale socijalno inkluzivne, zelene i digitalne tranzicije, kako bi se djelotvorno odgovorilo na izazove utvrđene u preporukama za pojedine zemlje i u cilju primjene  prava  Evropske unije.

Tehnička podrška u smislu ove uredbe, znači mjere koje pomažu nacionalnim tijelima u sprovođenju institucionalnih, administrativnih i strukturnih reformi koje su održive i povećavaju otpornost, kojima se jača ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija i pruža podrška javnoj upravi u pripremi održivih ulaganja kojima se povećava otpornost.

Finansijski okvir za sprovodenje Instrumenta za period od 1. januara 2021. do 31. decembra  2027.  iznosi 864 000 000 EUR u tekućim cijenama.

Ovaj instrument je nasljednik trenutnog Programa podrške strukturnim reformama.

Integralni tekst Uredbe dostupan ovdje https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal