Riječ je o Uredbi (EU) 2021/241 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. februara  2021. o uspostavljanju Mehanizma za oporavak koji  je okosnica Evropskog  plana oporavka, putem kojeg  će se obezbijediti  672,5 milijardi eura u  vidu bespovratnih sredstva i zajmova za javna ulaganja i reforme u 27 država članica kako bi im se pomoglo u prevladavanju posljedica pandemije bolesti COVID-19, podsticanju  zelene i digitalne tranzicije, kao i  izgradnji otpornih i inkluzivnih  društava.

Uredbom je , pored ostalog, predviđeno da države članice primaju  podršku iz ovog mehanizma na osnovu svojih nacionalnih planova za oporavak i otpornost, koje treba da dostave   Evropskoj komisiji  do 30. aprila 2021. godine a kojima se predlažu reforme i projekti u oblasti javnih ulaganja koje se mogu sprovesti do 2026. godine.

Kako bi dobile podršku iz Mehanizma za oporavak i otpornost, od zemalja EU traži se da utvrde usklađen paket projekata, reformi i ulaganja u šest područja politike:

  • zelena tranzicija
  • digitalna transformacija
  • pametan, održiv i uključiv rast i radna mjesta
  • socijalna i teritorijalna kohezija
  • zdravlje i otpornost
  • politike za sljedeću generaciju, uključujući obrazovanje i vještine.

Sve mjere predložene u planovima za oporavak i otpornost moraju biti u skladu s relevantnim zakonodavstvom Evropske unije, uključujući relevantno zakonodavstvo  u oblasti zaštite životne sredine.

U tom cilju, Evropska komisija je objavila Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost.

Integralni tekst Uredbe  (EU) 2021/241  o uspostavljanju Mehanizma za oporavak dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1613725455519&uri=CELEX%3A32021R0241

 

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal