Evropska unija je 23. decembra 2020. donijela Odluku kojom se 2021. godina proglašava  za  Evropsku godinu željeznice  („Evropska godina”)

Glavni cilj Evropske godine je  podsticanje Unije, država članica, regionalnih i lokalnih tijela i drugih organizacija da povećaju udio putnika i tereta koji se voze odnosno prevoze željeznicom i pružanje podrške tim nastojanjima.

 

Posebni ciljevi Evropske godine željeznice  su:

 • promovisanje željezničkog prevoza kao održivog, inovativnog, međusobno povezanog i intermodalnog, sigurnog i cjenovno pristupačnog načina prevoza, posebno isticanjem uloge željeznice kao pokretača promjena koji pomaže u postizanju cilja klimatske neutralnosti Unije do 2050.;
 • isticanje evropske, prekogranične dimenzije željeznice, koja zbližava građane;
 • poboljšavanje doprinosa željeznice ekonomiji Unije, njenoj industriji, uključujući njenoj globalnoj konkurentnosti, njenoj trgovini i njenom društvu, posebno aspekata povezanih s regionalnim i lokalnim razvojem, održivim turizmom, obrazovanjem, mladima i kulturom i poboljšanjem pristupačnosti osobama s invaliditetom  ili osobama sa smanjenom pokretljivošću te uz davanje posebne pažnje potrebama starijih osoba;
 • doprinos promovisanju željeznice kao važnog elementa odnosa između Unije i susjednih zemalja;
 • korištenje sposobnosti željeznice da razvije kolektivnu maštu, posebno kroz istoriju željeznice i kulturnu baštinu;
 • promovisanje privlačnosti zanimanjâ u željezničkom sektoru, posebno isticanjem potražnje za novim vještinama i važnosti pravednih i sigurnih radnih uslova i rješavanje potrebe za povećanjem raznolikosti radne snage;
 • promovisanje ključne uloge željeznica u međunarodnom prevozu putnika unutar Unije;
 • promovisanje mreže noćnih vozova u Uniji i podsticanje inicijativa kojima se naglašava njena prekogranična priroda upotrebom simbola koji predstavljaju Uniju;
 • podizanje nivoa javne osviještenosti o mogućoj ulozi željeznice u razvoju održivog turizma u Evropi;
 • promovisanje ključne uloge željeznica u održivoj mobilnosti od polazišta do odredišta, povezivanju čvorišta i omogućivanju privlačnog i pametnog prelaza s jedne na drugu vrstu prevoza;
 • doprinos sprovođenju četvrtog željezničkog paketa i podizanju nivoa osviješćenosti o mjerama potrebnima za uspostavljanje jedinstvenog evropskog željezničkog prostora na temelju TEN-T-a koji dobro funkcioniše;
 • podsticanje rasprave o tome kako modernizovati željeznička vozila i kako dalje razvijati i povećati kapacitete željezničke infrastrukture kako bi se olakšala šira upotreba željezničkog prevoza putnika i tereta;
 • promovisanje događanja i inicijativa za širenje informacija o pravima putnika u željezničkom prometu i podsticanje saradnje između svih učesnika kako bi se poboljšale informacije za korisnike i izdavanje karata, uključujući ponudu jedinstvenih karata i razvoj inovativnih digitalnih multimodalnih karata, kao i pružanje informacija o trenutnim izazovima u tom pogledu, kao što je potreba za razmjenom podataka među učesnicima.

Godina 2021. biće važna za željezničku politiku Unije, budući da će predstavljati prvu cijelu godinu u kojoj će se u cijeloj Uniji sprovoditi propisi dogovoreni u okviru četvrtog željezničkog paketa – o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prevoza putnika, smanjenju troškova i administrativnog opterećenja za željezničke prevoznike koji posluju u cijeloj Uniji i davanju dodatnih zadataka Agenciji Evropske unije za željeznice (ERA) s ciljem smanjivanja tehničkih prepreka.

Zanimanje javnosti za željeznice, uključujuci noćne vozove, raste u brojnim državama članicama, što se vidi i iz popularnosti inicijative #DiscoverEU. Takodje, međunarodni  umjetnički festival Europalia 2021. biće posvećen uticaju željeznice na umjetnost i naglašavati snažnu ulogu željeznice u promovisanju društvenih, ekonomskih , industrijskih i ekoloških promjena.

Tekst Odluke dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0108.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC

 • Slika: Google Images
 • Izvor: eur-lex.europa.eu/legal