Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti   (ECDC) 24. septembra 2020.  objavio  je svoju ažuriranu Procjenu rizika u pogledu pandemije bolesti COVID-19 i Smjernice za nefarmaceutske intervencije kao što su higijena ruku, održavanje distance, čišćenje i ventilacija.

Procjenom rizika utvrđeno je da nefarmaceutske intervencije kao što su održavanje distance, higijena i nošenje maski nisu dovoljne za smanjenje ili kontrolu izloženosti. Istovremeno se učinak rasta stopa razlikuje među zemljama. Dok u nekim zemljama porast slučajeva pogađa u pogledu pandemije bolesti COVID-19 a uglavnom mlade osobe (15 do 49 godina), što su uglavnom blagi i asimptomatski slučajevi,  dok u u drugim zemljama taj porast dovodi do većeg broja smrtnih slučajeva među starijom populacijom. Trenutna epidemiološka situacija predstavlja sve veću opasnost za rizične grupe i zdravstvene radnike i zahtijeva hitno i ciljano djelovanje u sektoru javnog zdravlja, navodi   se u ovom dokumentu.

ECDC u svojoj procjeni rizika ističe nekoliko mogućnosti odgovora, kao što su jačanje kapaciteta zdravstvene zaštite i usmjeravanje mjera javnog zdravstva na zdravstveno ugrožene pojedince i zdravstvene radnike te  poziva na nefarmaceutske intervencije, strategije testiranja, praćenje kontakata, mjere karantina, odgovarajuće obavještavanje o riziku i mjere za zaštitu mentalnog zdravlja.

U Smjernicama o nefarmaceutskim intervencijama protiv bolesti COVID-19, ECDC predstavlja dostupne mogućnosti za takve intervencije u različitim epidemiološkim scenarijima. U smjernicama se ocjenjuju dokazi djelotvornosti tih intervencija i rješavaju pitanja sprovođenja, uključujući moguće prepreke i posrednike.

Kontekst

Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti  ima bitnu ulogu u procjeni prijetnje sa naučnog stanovista: izrađuje brze procjene rizika, ažurno informiše o epidemiološkoj situaciji i pruža tehničku podršku izdavanjem smjernica za najbolji odgovor na pandemiju.Te smjernice uključuju, između ostalog, praćenje pandemije, pripravnost i planiranje odgovora kao i laboratorijsku podršku.

Evropska komisija je 15. jula 2020. donijela Komunikaciju o kratkoročnoj pripravnosti zdravstva EU za slučajeve izbijanja bolesti COVID-19. u kojoj  se naglašava da Evropska unija mora biti spremna za moguće ponovno izbijanje bolesti COVID-19. Za efikasno nošenje s novim izbijanjima bolesti potrebne su dobro koordinisane kratkoročne i dugoročne mjere za jačanje pripravnosti i odgovora u svim državama članicama.

Smjernice za nefarmaceutske intervencije protiv bolesti COVID-19, dostupne su ovdje.

Procjena rizika u pogledu pandemije bolesti COVID-19 dostupna su ovdje .

Izvor :www.ecdc.europa.eu

Slika: Google Images