Evropski parlament je  18. aprila 2019. dao  zeleno svijetlo programu InvestEU.

U finansijskom periodu od 2021. do 2027. kroz program InvestEU  će  se omogućiti da sredstva EU-a za finansiranje investicionih projekata budu dostupnija i njihovo korišćenje  efikasnije. Program InvestEU će objediniti  pod jednim imenom Evropski fond za strateška ulaganja i 13 drugih finansijskih instrumenata EU, koji su poslužili kao podrška investicijama EU.

Rad Fonda InvestEU se zasniva na partnerstvu sa grupom Evropske investicione banke, međutim, implementacija će biti otvorena i za druge partnere. Budžetski aspekti programa InvestEU i dalje zavise od opšteg dogovora o narednom sedmogodišnjem budžetu EU.

O programu ovde.

 

Izvor: Evropska komisija

Slika: Google Images