Postoji „hitna potreba za regulatornim djelovanjem EU-a” kako bi se smanjila količina elektronskog otpada i osnažilo potrošače za donošenje održivih odluka, izjavili su poslanici Evropskog parlamenta u Rezoluciji u kojoj se poziva na obavezno uvođenje univerzalnih punjača za sve mobilne uređaje.

Prema procjenama, na svjetskom nivou  godišnje se proizvede oko 50 miliona metričkih tona e-otpada, uz prosječno više od 6 kg po osobi, dok je u Evropi  2016. ukupna količina nastalog e-otpada iznosila 12.3 miliona metričkih tona, što je prosječno 16.6 kg po stanovniku. Kratki životni ciklusi nekih uređaja, takođe, uzrokuju veću količinu elektronskog otpada, navodi se u Rezoluciji.

Parlament Evropske unije želi da do jula 2020. Komisija donese delegirani akt predviđen Direktivom 2014/53/EU Evropskog parlamenta od 16. aprila 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radio opreme na tržitu i stavljanju van snage Direktive 1999/5/EZ   ili, ako je potrebno, odobri drugu zakonodavnu mjeru najkasnije do istog datuma.

Evropski parlament je u svojoj Rezoluciji o evropskom zelenom planu pozvao na donošenje ambicioznog novog akciong plana za kružnu ekonomiju s ciljem smanjenja ukupnog negativnog učinka proizvodnje i potrošnje EU-a na ekologiju i resurse, pri čemu su ključni prioriteti efikasnost resursa, nulta stopa zagađenja i sprječavanje nastanka otpada.

Evropska komisija  je 29. januara 2020. godine  usvojila  Radni program za 2020. u kojem se obavezuje da  predstavi zakonodavnu inicijativu za univerzalne punjače u trećem kvartalu  2020.

Saznajte više ovdje

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200128IPR71205/parlament-ocekuje-do-ljeta-obvezujuca-pravila-o-univerzalnim-punjacima

Slika: Google Images

Izvor:Evropski parlament