Poslanici Evropskog parlamenta  19. juna 2020.  pozvali su  na donošenje dodatnih mjera za spas turističkog i saobraćajnog  sektora u EU te za jačanje njihove otpornosti na buduće krize, nakon pandemije COVID-19.

Rezolucija o prometu i turizmu od 2020.  usvojena je  s 587 glasova za, 32 protiv i 46 uzdržanih. U dokumentu su utvrđene oblasti u kojima dosad preduzete mjere nisu dovoljne za podršku turističkom sektoru koji zapošljava 22.6 miliona ljudi (11,2 % ukupnog broja zaposlenih u EU-u) i čiji je doprinos BDP-u EU u 2019. iznosio 9,5 %.

Evropski parlament je od Komisije zatražio objavljivanje smjernica kako bi se osigurao brzi pristup raspoloživim finansijskim sredstvima. Istovremeno, poslanici  su pozvali  na uspostavljanje budžetske  linije za održivi turizam u dugoročnom budžetu EU  za period  od 2021. do 2027.

Takodje, Parlament podstiče Komisiju da razmotri ideju o mehanizmu kriznog menadžmenta za EU turizam, kako bi se primjereno i brzo moglo odgovoriti na buduće izazove sličnih razmjera.

Poslanici Evropskog parlamenta vide ovu krizu kao istorijsku priliku za modernizaciju turizma u EU kako bi se učinio održivijim,  kroz razvoj lokalnog i ruralnog turizma ili vansezonskih putovanja.

Evropska unija bi, kako se navodi, trebala da  promoviše – između ostalog i uvođenje certifikata o održivosti – turizam koji poštuje životnu sredinu, društveno je odgovoran i pristupačan.

Više informacija dostupno ovdje

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200615IPR81232/parlament-zahtijeva-dodatne-mjere-za-spas-eu-turizma

Slika: Google Images

Izvor: europarl.europa.eu, eur-lex.europa.eu