Evropski poslanici su   glasali o ažuriranim pravilima o audiovizuelnim medijskim uslugama, boljoj zaštite djece, strožijim pravilima o oglašavanju i 30% evropskom sadržaju na video-na zahtjev.

Izmijenjena pravila  primjenjiva će se ne samo na tradicionalne medijske kuće koje emituju programe već i na usluge videa na zahtjev (VOD) i platforme za razmjenu video sadržaja kao što su YouTube, Netflix i Facebook, kao i  za emitovanje uživo na takvim platformama.

Izmjene directive  -(Prijedlog direktive Evropskog parlamenta i Savjeta  o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu) treba  da odobri Savjet  ministara kako bi stupile na snagu. Države članice potom imaju 21 mjesec da pravila uvedu u nacionalna zakonodavstva.

Više informacija ovdje.