Evropski savjet imenovao G. Josepa BORRELLA FONTELLESA za Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Evropski savjet  5. avgusta 2019.imenovao je  G. Josepa BORRELLA FONTELLESA za  Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na period od kraja tekućeg mandata Komisije do 31. oktobra  2024.

U skladu s članom 17 Ugovora o Evropskoj uniji, predsjednika, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ostale članove Evropske komisije kolektivno, kao tijelo, glasanjem potvrđuje Evropski parlament.

Izvor:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:207:FULL&from=EN

Slika: Google Images