ESCO model predstavlja energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za poduzeće koje planira, sprovodi i finansira projekte iz područja energetske efikasnosti.

Cilj svakog projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove efikasnije opreme i optimiziranjem energetskih sistema, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina koje mogu iznositi i više od 50%, zavisno od vrste korisnika i projekta.

Tokom svih faza projekta po ESCO modelu korisnik saraduje samo s jednom firmom po principu sve na jednom mjestu, a ne sa više različitih subjekata, čime se u velikoj mjeri smanjuju troškovi projekata energetske efikasnosti i rizik ulaganja u njih. Takode, ESCO projekt obuhvata sve energetske sisteme na određenoj lokaciji što omogućava optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ušteda.