Evropska komisija objavila rezultate ovogodišnjeg konkursa za bespovratna sredstva Evropskog istraživačkog vijeća (ERC), u sklopu programa EU-a za istraživanje i razvoj Horizon  2020.  ERC Starting Grantsom podržana   su 408 naučnika na početku karijere sa 621 miliona eura kako bi im se pomoglo u  osnivanju sopstvenih  timova i sprovođenju  istraživanja u  različiitim disciplinama.

ERC Starting Grants su namijenjene izvrsnim glavnim istraživačima (Principal Investigators) u periodu karijere kad uspostavljaju svoj nezavisni istraživački tim ili program. Aplikianti  moraju da  dokažu originalnost i inovativnost istraživanja, ambiciju i izvodljivost predloga istraživanja. Neophodno je da imaju akademski stupen doktora nauka stečen najmanje dvije, a najviše sedam godina prije datuma objave konkursa. Takođe, istraživači treba da  pokažu potencijal za nezavisnost u sprovođenju istraživanja i dokažu istraživačku zrelost.

Pozivi za podnošenje predloga objavljuju se jedanput godišnje za svaki program. Više informacija o uslovima prihvatljivosti i prijavama, pojedinostima i rokovima, uključujući   2020., dostupni su ovdje .

Izvor:  Evropska komisija

Slika: Google Images