U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija,  8. aprila 2020. otvoren je poziv na konkurs  za individualne stipendije za 2020. Konkurs  je otvoren do 9. septembra 2020. godine. Ovo je zadnji konkurs za Individualne stipendije u okviru  programa Horizon  2020.

MSCA Individualne stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu.

Cilj MSCA individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala iskusnog istraživača radom na ličnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2020. godini izdvojeno je 328  miliona eura.

Istraživači  mogu prijaviti projekte predloge za sljedeće panele:

  • Standardne evropske stipendije (Standard European Fellowships)
  • Društveno-poslovni panel (Society and Enterprise panel)
  • Reintegracijski panel (Reintegration panel)
  • Povratak istraživanju (Career Restart panel)
  • Globalne stipendije (Global Fellowship)

Poziv dostupan ovdje .  

Vodič za aplikante dostupan je ovdje .

 

Slika: Google Images

Izvor: obzor2020.hr