Horizon 2020 -Marie Sklodowska-Curie akcije

Otvoren je poziv na konkurs Mreža za inovativno osposobljavanje za 2020. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Poziv eotvoren do 14. januara 2020. godine za koji je izdvojeno nešto više od 530 miliona eura.

U okviru Mreža za inovativno osposobljavanje formiraju se konzorcijumi univerziteta , istraživačkih centara i preduzeća iz zemalja širom svijeta s ciljem osposobljavanja nove generacije istraživača, koji predlažu programe osposobljavanja na nivou doktorata u akademskom sektoru i van njega.

Konkursne  aktivnosti obuhvataju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Podstiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i preduzetništva. Finansirani konzorcijumi objavljuju konkurse za stipendije/radna mjesta za mlade istraživače na EURAXESS portalu

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search/field_is_eu_founded/h2020-marie-sk%C5%82odowska-curie-actions-867/field_research_profile/first-stage-researcher-r1-446

Više informacija dostupno je na Funding & tender opportunities portalu.

Izvor: obzor2020.hr

Slika: Google Images