Dana 19. maja  2020. otvoreni su novi pozivi u sklopu programa EU  Horizon 2020 u oblasti Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života.

Pozivi su tematski vezani uz pandemiju bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom SARS-CoV-2, a riječ je o drugom krugu poziva vezanih uz ovu temu.

U sklopu ovog kruga poziva, pored usmjeravanja finansijskih sredstava na podsticanje istraživanja usmjerenih na razvoj vakcine i ljekova za borbu protiv koronavirusa, Evropska komisija je poseban naglasak stavila i na istraživanje socijalnih, političkih i ekonomskih posljedica pandemije. Stoga, u pojedinim pozivimana naročito  se podtiče formiranje interdisciplinarnih timova koji uključuju snažnu saradnju sa naučnicima iz oblasti  društvenih i humanističkih nauka.

Rok za prijavu projektnih predloga je 11. jun 2020. godine.

Više informacija dostupno je ovdje https://www.obzor2020.hr/social_competitions/detail/1/55

Slika: Google Images

Izvor: obzor2020.hr