Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA II osmišljen je tako da stvori jedinstveni okvir i da pod zajedničkim instrumentom zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima olakša prelazak iz jednog statusa u drugi. Pretpristupni fondovi Evropske unije su i strukturirani tako da olakšaju sprovođenje političke i privredne reforme zemljama korisnicama programa, te da ih pripreme za prava i obaveze koje dolaze s članstvom u Evropskoj uniji.
Pretpristupni fondovi im pomažu da ostvare ciljeve i zadovolje standarde koji se tiču privrednog  oporavka, energetike, saobraćaja, životne sredine i klimatskih promjena.
Zavisno od oblasti u kojima će biti sprovedene aktivnosti pretpristupnog programa IPA II, razlikuju se i potencijalni korisnici sredstava. Oni mogu biti: tijela državne uprave, tijela u javnom vlasništvu, nevladine organizacije, pogranične regije, zdravstvene ustanove, socijalni partneri, jedinice lokalne samouprave, poljoprivredna gazdinstva kao i druga fizička i pravna  lica.

Pravni okvir za uspostavljanje Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) je UREDBA (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2014.
Zajednička pravila i postupci za sprovođenje instrumenata Unije za finansiranje spoljnjeg djelovanja utvrđeni su u Uredbi (EU) br. 236/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta.
Finansijski okvir za spovođene Uredbe za period od 2014. -2020. iznosi 11 698 668 000 eura.
Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje od 2014. do 2020. („IPA II”) podržava korisnike pri donošenju i sprovođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi koje su tim korisnicima potrebne za postizanje usklađenosti s vrijednostima Unije kao i za postupno usklađivanje s pravilima, normama, politikama i praksama Unije s ciljem članstva u Uniji.

Osnovni ciljevi IPA programa su:

  • pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima u usklađivanju zakonodavstva s pravnom tekovinom EU kao i sprovođenje usklađenih propisa;
  • priprema za korišćenje fondova koji će državama biti na raspolaganju kad postanu članice Unije.

Instrumenti kroz koje EU pruža podršku su:

  • Nacinalna IPA
  • Višekorisnička IPA
  • Programi EU
  • Strukturni fondovi