Glavna uprava za mobilnost i promet Evropske komisije objavila je  ispravak poziva za podnošenje predloga (CEF – Promet – Kombiniranje – 2017. (opšta  omotnica)) s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za projekte u skladu s prioritetima i ciljevima definisanima u višegodišnjem programu rada za finansijsku potporu u prometnom sektoru u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF), kako je objavljeno u Službenom listu (2017/C 41/04).

Ispravak poziva za podnošenje predloga dostupan je na: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call