1.  decembra 2020. godine državama članicama je istekao rok za prenošenje novih telekomunikacionih pravila Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo. U periodu od dvije godine od donošenja Drektive(EU) 2018/1972 o Evropskom zakoniku elektronskih komunikacija,  Evropska komisija je  podržavala države članice u postupku prenošenja stalnim preispitivanjem, usmjeravanjem i  izvještavanjem o nizu propratnih mjera, dok je   Tijelo evropskih regulatora za elektronske  komunikacije (BEREC) izradilo  brojne smjernice čiji je cilj promovisanje dosljedne primjene Zakonika i njegovo uspješno sprovođenje, objavila je Evropska komisija.

Evropskim zakonikom mijenjaju se i kodifikuju četiri prethodne direktive iz 2002. godine, koje su izmijenjene 2009. u jedinstveni instrument: Okvirna direktiva, Direktiva o ovlašćenju, Direktiva o pristupu i Direktiva o univerzalnoj usluzi.

Više informacija dostupno ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_2482

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu