Sistemi visokog obrazovanja u Evropi suočavaju se s mnogim izazovima.  Jedan od glavnih  izazova sistema visokog obrazovanja  odnosi se na  neusklađenost vještina koje Evropa treba i onih koje ima, budući da u mnogim djelovima EU-a vlada nestašica radne snage u određenim zanimanjima za koja je potrebna visoka stručna sprema, i to i u pogledu kvalifikacija i kvaliteta povezanih vještina, a istovremeno je  previše studenata koji završe studije a imaju slabe osnovne vještine (pismenost, matematička pismenost, digitalne vještine), te im nedostaje niz transverzalnih vještina (rješavanje problema, komunikacija itd.) koje su im potrebne za otpornost u svijetu koji se mijenja.

Postojane i sve veće socijalne podjele i inovacioni jaz su izazovi koji karakterišu sisteme visokog obrazovanja u Evropi.

Takođe, različite komponente sistema visokog obrazovanja ne funkcionišu uvijek najbolje kao cjelina, jer mehanizmi  finansiranja, posticaja i nagrada u visokom obrazovanju nisu uvijek postavljeni tako da nagrade kvalitetno obrazovanje i istraživanje, inovacije, socijalno uključivanje i angažovanost.

Na četiri navedena izazova  odgovara se usmjeravanjem na četiri odgovarajuća prioritetna područja djelovanja koja će se poduprijeti aktivnostima na nivou  EU-a:

  • uklanjanje budućih neusklađenosti postojećih i traženih vještina te promovisanje izvrsnosti u njihovom razvoju;
  • izgradnja uključivih i povezanih sistema visokog obrazovanja;
  • doprinos visokoškolskih ustanova inovacijama;
  • podrška djelotvornim i efikasnim sistemima visokog obrazovanja.

Na nivou EU-a najtraženiji su stručnjaci u oblasti IT-a; ljekari; stručnjaci u oblasti prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM); medicinske sestre i babice; te učitelji i nastavnici. Situacija se razlikuje zavisno od regije. Vidjeti Skill shortage and surplus occupations in Europe (Nedostatak vještina i višak zanimanja u Evropi), CEDEFOP, 2016.

Izvor: https://ec.europa.eu