Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen donijela je odluku o izmjeni naziva portfelja buducih komesara.
Konkretno, portfelj kandidata za komesara Nicolasa Schmita zvace se „Zapošljavanje i socijalna prava”. Portfelj kandidata za potpredsjednika Margaritisa Schinasa zvace se „Promovisanje evropskog nacina
života”, a portfelj kandidata za komesara  Virginijusa Sinkeviciusa „Zivotna sredina, okeani i ribarstvo”.
Takodje, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nadležnost za koordinaciju i sprovodjenje ciljeva održivog razvoja u kontekstu evropskog semestra povjerila je kandidatu za komesara Paolu Gentiloniju.

Izvor : Evropska komisija

Slika: Google Images