• Za potprogram 1. Evropsko sjećanje, kao i do sada, postoji samo jedan rok za prijavu, ali se pomjera na 1. februar, a projekti moraju početi između 1.septembra tekuće godine i 28. februara naredne godine.
  • U potprogramu 2. Demokratski angažman i građansko učestvovanje takođe je došlo do promjena:
  • Za mjeru 2.1. Bratimljenje gradova, prvi rok za prijavu je promijenjen i sada je 1.februar, a projekti moraju započeti između 1. jula tekuće godine i 31. marta naredne godine. Drugi rok za prijavu na ovu mjeru ostaje 1. septembar i on je nepromijenjen, međutim promjena je da projekti moraju započeti između 1 februara i 31. oktobra naredne godine.
  • Za mjeru 2.2. Umrežavanje gradova, oba roka za prijavu projektnih prijava ostaju nepromijenjena – 1. marta i 1.septembra, međutim period prihvatljivosti projektnih aktivnosti je promijenjen na način što za rok 1.marta projekti moraju započeti između 1.septembra tekuće godine i 28. februara naredne godine, a za rok 1.septembra projekti moraju započeti između 1. februara i 31. oktobra naredne godine.
  • Za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva, postoji samo jedan rok za prijavu projektnih prijava i on je 1.septembar . Projekti za ovaj rok moraju započeti između 1. marta i 31. avgusta naredne godine.