Evropska komisija je 1. aprila 2020.  objavila Smjernice Evropske komisije za primjenu okvira za javnu nabavku u kriznoj situaciji prouzrokovanoj  COVID-19.

Komisija u ovim smjernicama objašnjava koje su mogućnosti i fleksibilnosti dostupne u okviru Evropske unije  za javnu nabavku kad je riječ o robi, uslugama i radovima koji su potrebni za suzbijanje krize.

 

Smjernice su dostupne na linku https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=&from=EN

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu i eur-lex.europa.eu