Evropska komisija će 2018. izraditi sveobuhvatne prijedloge za sljedeću generaciju finansijskih programa u sklopu višegodišnjeg finansijskog okvira za period nakon 2020., odnosno dugoročnog  budžeta EU-a.

Ovo je savjetovanje sastavni dio postupka i njegov je cilj prikupiti mišljenja svih zainteresiranih strana o tome kako što bolje iskoristiti svaki euro iz budžeta EU-a.

Uporedno s ovim savjetovanjem sprovode se i druga, kojima je obuhvaćen cijeli spektar finansiranja sredstvima EU-a: kohezija; ulaganja, istraživanje i inovacije, mala i srednja preduzeca te jedinstveno tržište; migracije; sigurnost; strateška infrastruktura; vrijednosti i mobilnost.

http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu