Evropska Komisija je 2. decembra 2020. godine,   donijela strategiju o zaštiti od bolesti COVID-19 u zimskim mjesecima, usmjerenu na održivo upravljanje pandemijom tokom predstojećih zimskih mjeseci, tj. perioda u kojem se može povećati opasnost od širenja virusa zbog posebnih okolnosti kao što su okupljanja u zatvorenim prostorima.

Riječ je o dokumentu pod nazivom Komunikacija Komisije -Zaštita od bolesti COVID-19 u zimskim mjesecima COM(2020) 786 final.U Komunikaciji se, uz potpuno poštovanje nadležnosti država članica, iznosi niz mjera, naročito u oblasti zdravstva, koje države članice treba da  razmotre prilikom osmišljavanja svog pristupa za postizanje održivijeg načina upravljanja pandemijom tokom sljedećih mjeseci, uključujući predstojeći praznični period. Obuhvaćena su ograničenja društvenog i ekonomskog života i mjere za jačanje zdravstvenih sistema u borbi protiv pandemije.

Održavanje distance i ograničavanje socijalnih kontakata i dalje su od ključne važnosti tokom zimskih mjeseci, uključujući praznični period a mjere moraju biti ciljane i prilagođene lokalnoj epidemiološkoj situaciji kako bi se ograničile društvene i ekonomske posljedice te poboljšalo prihvatanje mjera među građanima.

Testiranje i praenje kontakata i dalje su ključni elementi u praćenju, suzbijanju i ublažavanju pandemije bolesti COVID-19 i neophodni za otkrivanje žarišta i zaustavljanje širenja bolesti.

Treba imati koordinirani pristup mogućem pojačanom kretanju putnika tokom predstoječih praznika. Potrebno je pripremiti saobraćajna infrastrukturu i jasno informisati putnike o preduslovima povezanima s karantinom, koja može biti potrebna ako je epidemiološka situacija u polazišnoj regiji lošija nego na odredištu.

U dijelu koji se odnosi na kapacitete zdravstvenog sistema i zdravstveno osoblje,  treba izraditi planove za kontinuitet poslovanja u zdravstvenim ustanovama kako bi se, ako se pojave slučajevi bolesti COVID-19, zaraza zadržala pod kontrolom te kako se pacijentima koji boluju od drugih bolesti ne bi prekidao pristup liječenju. Zajedničkom javnom nabavkom može se riješiti problem nestašice medicinske opreme.

Pandemijski zamor i narušeno mentalno zdravlje prirodna su reakcija na trenutnu situaciju. Državama članicama preporučuje se da radi suzbijanja pandemijskog zamora prate smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za evropsku regiju o obnovi javne potpore. Treba pojačati i psihosocijalnu podrsku.

Komisija je svim državama članicama kojima je to potrebno spremna pružiti podrsku za primjenu valcina u skladu s nacionalnim planovima za primjenu vakcinacije.

Koordinirani pristup na nivou Unije od ključne je važnosti za davanje jasnih informacija gradanima i izbjegavanje ponovnog širenja virusa tokom i nakon prazničnog perioda .

U Kominikaciji se navodi da kao i dosad, odluke se moraju donositi koordinirano i ciljano I, istovremeno ukazuje da primjena izolovanih mjera slabi ukupni odgovor na pandemiju, poništava postignuti napredak te produljuje razdoblje s velikim brojem slučajeva i svim poznatim negativnim posljedicama koje to sa sobom nosi. Koordinacija na nivou EU i sa susjednim regijama od ključne je važnosti za ublažavanje prekograničnih problema, daljeg rasta broja slučajeva te kontinuiranih negativnih učinaka na ekonomiju i društvo. Zbog toga se i zemlje koje graniče s EU, posobno one koje kao posmatrači učestvuju  u radu Odbora EU za zdravstvenu bezbjednost, pozivaju da se usklade s tim mjerama.

Kontekst

Strategija  se bazira na prethodnim preporukama kao što su aprilski Evropski plan za oprezno postupno ukidanje mjera ograničavanja zaraze, julska Komunikacija o kratkoročnoj pripravnosti i oktobarska Komunikacija o dodatnim mjerama za odgovor na bolest COVID-19. Prvi talas pandemije u Evropi uspješno je suzbijen zahvaljujući strogim mjerama, no njihovo prebrzo ublažavanje tokom ljeta dovelo je do ponovnog širenja zaraze na jesen.

Dok god ne bude dostupna bezbjedna i efikasno vakcina  te dok velik dio stanovništva ne bude vakcinisan, države članice EU moraju da nastave da  rade na ublažavanju pandemije primjenom koordinisanog pristupa na koji je pozvao Evropski savjet .

Početkom 2021.godine, predstaviće se dodatne preporuke usmjerene na izradu sveobuhvatnog okvira za kontrolu bolesti COVID-19 utemeljenog na dosad stečenom znanju i iskustvu te najnovijim dostupnim naučnim smjernicama.

Integralni tekst Komunikacije dostupan ovdje

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_en.pdf

 

Slika: Google Images

Izvor:ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal