Evropska komisija i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnosti i kulturu (EACEA) donijele su odluku o produženju  rokova za prijave na četiri aktuelna poziva u okviru programa Kreativna Evropa,  s obzirom  na sve  probleme  s koranavirusom (COVID-19) :

Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans 2019 (EACEA/39/2019)

Novi rok: 28. april 2020. u 17.00 h (prema Briselskom vremenu)

Novi obrazac: Budget Form

“Cultural Heritage in Action” peer-learning scheme (EAC/0669/2019)

Novi rok : 27. april 2020. u 17.00 h (prema Briselskom vremenu)

Music Moves Europe: Co-Creation and Co-Production scheme for the music sector (EAC/18/2019)

Novi rok: 30. april 2020. u 13.00 h (prema Briselskom vremenu)

Music Moves Europe: Music education and learning (EAC/53/2019)

Novi rok: 30. april 2020. u 13.00 h (prema Briselskom  vremenu)

Više informacija dostupno je ovdje

 

Slika: Google Images

Izvor:  min-kult.hr