PROGRAM KREATIVNA EVROPA 2014-2020  s Potprogramom Media, Potprogramom Kultura  i Međusektorskim potprogramom koji obuhvataju podršku sektorma čije se aktivnosti temelje na kulturnim vrijednostima i/ili umjetničkim i drugim kreativnim izražajima , bez obzira na to jesu li te aktivnosti tržišno ili netržišno usmjerene, bez obzira na vrstu strukture koja ih sprovodi, kao i način finansiranja te strukture.Te aktivnosti obuhvataju razvoj, stvaranje, produkciju, širenje i očuvanje robe i usluga koje sadrže kulturni, umjetnički ili drugi kreativni izražaj kao i povezane funkcije kao što su obrazovanje ili upravljanje.

Kulturni i kreativni sektori obuhvataju, između ostalog, arhitekturu, arhive, knjižare i muzeje, umjetničke zanate, audiovizualni sektor (uključujući film, televiziju, videoigre i multimediju), materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, dizajn, festivale, muziku, književnost, izdavačku djelatnost, radio i likovne umjetnosti.

Budžet za sprovođenje  Programa za period  od 1. januar 2014. do 31. decembara 2020.  godine iznosi 1 462 724 000 EUR , od čega (a) najmanje 56 % za potprogram MEDIA; (b) najmanje 31 % za potprogram Kultura; (c) najviše 13 % za Međusektorski potprogram, uz najmanje 4 % sredstava dodijeljeno mjerama za transnacionalnu saradnju i za deskove Kreativne Evrope. Administrativni troškovi  ne prelazi 7 % budžeta Programa, od čega se 5 % dodjeljuje sprovođenju  potprograma MEDIA, a 2 %  potprogramu Kultura.

Prijaviti se mogu sve države članice Evropske unije (EU 28), države kandidati ( Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) kao i  potencijalne države kandidati( Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s opštim uslovima i načelima za učestovanje tih zemalja u programima Unije. Države članice EFTA-e ( Island, Lihtenštajn, Norveška) , Švajcarska i susjedne zemlje zavisno od dogovorenih pravilima učestvuju u programima Unije.

Korisnici Lokalni i regionalni organi vlasti, korporacije, centri za obuku, državna administracija, nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća, i tijela operativna u kulturnom i kreativnom sektoru.

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php