Krivotvorenje lijekova predugo je bilo ozbiljna prijetnja za javno zdravlje u EU-u. Od 9. februara 2019. stupila  na snagu nova pravila o bezbjednosnim  oznakama na lijekovima koji se izdaju na recept i koji se prodaju u EU-u.

Komesar za zdravlje i bezbjednost  hrane Vytenis Andriukaitis izjavio je:  9. februara  2019. preduzećemo   još jedan važan korak na putu prema bezbjednosti  pacijenata u cijelom EU-u. Gotovo sedam godina nakon njenog  donošenja  primjena Direktive o krivotvorenim lijekovima biće dovršena uvođenjem sveobuhvatne provjere lijekova koji se izdaju na recept i bezbjednosnih  oznaka na njima. Drugim riječima, svaka apoteka  ili bolnica u EU-u moraće raspolagati sistemom kojim ce lakše i efikasnije otkrivati krivotvorene lijekove. Iako je nakon pokretanja sistema potrebno preduzeti dodatne napore kako bi se osiguralo njegovo pravilno funkcionisanje u cijelom EU-u, uvjeren sam da smo postavili još jednu bezbjednosnu  mrežu za zaštitu naših građana od opasnosti povezanih s neodobrenim, neefikasnim ili opasnim lijekovima.

Apoteke  (uključujući one na internetu) i bolnice  provjeravaće autentičnost lijekova prije nego što ih izdaju pacijentima. To je završni korak u  sprovođenju  Direktive o krivotvorenim lijekovima donesene 2011. u cilju osiguravanja bezbjednosti  i kvaliteta lijekova koji se prodaju u EU-u.

Na ovu direktivu usvojena je i 9. februara 2016. godine u Službenom listu Evropske unije objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/161, kojom su uvode dvije nove  bezbjednosne oznake, jedinstveni identifikator (dvodimenzionalni barkod) i zaštita od otvaranja, koje će biti postavljene na pakovanju  većine lijekova za primjenu kod ljudi. Nosioci odobrenja moraju opremiti pakovanja većine lijekova koji se izdaju na recept i nekih bezreceptnih lijekova novim bezbjednosnim oznakama najkasnije do 9. februara 2019. godine.

Lijekovi proizvedeni prije 9. februara 2019. koji nemaju bezbjednosne  oznake mogu ostati na tržištu do isteka roka trajanja . Međutim,  novi sveobuhvatni  sistema  provjere,  će od  ovlašćenih  lica , konkretno apotekara  i bolničkog osoblja, zahtijevati da  u cijelom lancu nabavke  provjeravaju autentičnost proizvoda. Novi sistem  državama članicama omogućiće  da lakše prate pojedinačne lijekove, posebno ako neki od njih izaziva zabrinutost.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images