Evropska unija   je nedavno odlučila da pruži makrofinansijsku pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Riječ je o Odluci  (EU) 2020/701 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 25. maja 2020. kojom Evropska unija partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19  stavlja na raspolaganje makrofinansijsku pomoć, u ukupnom iznosu od najviše  tri (3) milijarde eura s ciljem pružanja podrške ekonomskoj  stabilizaciji i programima opsežnih reformi partnerâ.

Ovom  pomoći  se, kako se navodi u tekstu Odluke,  doprinosi pokrivanju hitnih potreba platnog  bilansa partnerâ  utvrđenih u programu koji podržava MMF i stavlja se na raspolaganje :180 miliona eura za Republiku Albaniju; 250 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu;150 miliona eura za Gruziju; 200 miliona eura za Hašemitsku Kraljevinu Jordan;100 miliona eura za Kosovo;100 miliona eura za Republiku Moldaviju; 60 miliona eura za Crnu Goru; 160 miliona eura za Republiku Sjevernu Makedoniju; 600 miliona eura za Republiku Tunis; 1,2 milijarde eura za Ukrajinu.

Puni iznos makrofinansijske pomoći Unije pruža se svakom partneru u obliku zajmova. Evropska komisija je ovlašćena da u ime Unije pozajmi potrebna sredstva na tržištima kapitala ili od finansijskih institucija i dodijeli ih partneru u obliku zajma.

Isplatom makrofinansijske pomoći Unije upravlja Komisija u skladu sa sporazumima ili dogovorima postignutim između MMF-a i partnera. U skladu s ovom odlukom, Komisija redovno obavještava Evropski parlament i Savjet o razvoju događaja u vezi s makrofinansijskom pomoći Unije, uključujući isplate te pomoći i blagovremeno dostavlja tim institucijama relevantne dokumente.

Integralni tekst Odluke dostupan ovdje.

 

Izvor :eur-lex.europa.eu