IPA i IFIs – međunarodne finansijske institucije

Western Balkan Investment Framework (WBIF) je mehanizam u kojem su pomiješani zajedno grantovi Evropske komisije i država članica EU i zajmovi od Evropskih javnih finansijskih institucija (Evropska Investiciona Banka-EIB, Evropska banka za obnovu i razvoj- EBRD, Razvojna banka Savjeta Evrope).

WBIF dodeljuje grantove koji pokrivaju troškove za tehničku pomoć, interesne podsticaje i direktna ulaganja u akcijski kapital.

Ovaj mehanizam ima značajnu ulogu u promociji velikih infrastrukturnih projekata u jugoistočnoj Evropi, koji se generalno sprovode od strane EIB i EBRD, kao i od nekih većih bilateralnih institucija (npr KfW). Projekti koji se predlažu za podršku moraju biti nominovani ili iznijeti od strane Nacionalnog IPA koordinatora određene zemlje. Projekti sa regionalnim uticajem imaju prednost nad ostalim predlozima.

The Western Balkans Investment Framework (WBIF) je oformljen kao regionalno oruđe za proširenje EU. Cilj okvira je da pospješi harmonizaciju i saradnju kod investicija namijenjenih socio ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana. On takođe ima za cilj da ujednači postojeće finansijske tvorevine Evropske komisije, i da povuče resurse od EC, partnerskih IFIs i bilateralnih donora.

WBIF teži da poveća uticaj EU i bilateralnog finansiranja pomoću čega se povlače sredstva iz zajmova međunarodnih finansijskih institucija za pristupne prioritete prepoznate od korisnica iz Zapadnog Balkana. WBIF-om se upravlja putem Nadzornog Odbora i Grupe za projektno finansiranje.

WBIF se fokusira na ključne sektore energetike, životne sredine, transporta, socijalne infrastrukture i razvoja privatnog sektora.

Pored sredstava obezbjeđenih za zemlje pristupnice u formi IPA instrumenta, Evropska unija obezbjeđuje sredstva za ostale zemlje i regione van EU kroz sljedeće instrumente:

  • Instrument razvojne saradnje (DCI),
  • Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR),
  • Evropski instrument za susjedsku saradnju (ENI),
  • Instrument za stabilnost (IfS),
  • Instrument za saradnju u oblasti nuklearne sigurnosti (INSC),
  • i Instrument partnerstva (PI).