Evropska komisija po prvi je put pokrenula nagradu Horizon Impact namijenjenu projektima koje finansira EU i ciji su rezultati postigli vrijedan društveni uticaj u Evropi i van nje. Horizon Impact prepoznaje i nagraduje najuticajnije projekte finansirane u oviru  programa Horizon  2020. i njegovog prethodnika, 7. Okvirnog programa (FP7, 2007. – 2013.).

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-rules-hia_en.pdf