Nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku (NUTS) osmislio je Eurostat kako bi omogućio jedinstveno ujednačeno razvrstavanje prostornih jedinica radi izrade statističkih podataka na regionalnom nivou.

Područje EU-a dijeli se na tri različita geografska nivoa :

NUTS 1: velike socioekonomske regije s od tri do sedam miliona stanovnika, npr. u Njemačkoj „Länder”, u Poljskoj „regiony” a u Rumuniji „macroreguini”;

NUTS 2: osnovne regije koje se generalno upotrebljavaju za primjenu regionalnih politika u kojima broj stanovnika iznosi izmedu 800 000 i tri miliona, npr. u Belgiji „provincies”, u Danskoj „regioner” i u Češkoj „oblasti”;

NUTS 3: male regije za konkretne dijagnoze čije stanovništvo broji između 150 000 i 800 000, npr. u Bugarskoj „oblasti” i u Italiji „provincie”.

Regije koje zadovoljavaju kriterije za podršku u skladu s kohezionom politikom EU-a definisane su na nivou NUTS 2.

Uredbom (EZ) br. 1059/2003 sistem NUTS službeno je uspostavljen 2003. godine.

Ta uredba uključuje pravila za izmjene u klasifikaciji. Izmjene se mogu ostvariti samo nakon što prođu najmanje tri godine od prethodne verzije kako bi se zajamčila minimalna stabilnost, kojom se pruža podrška prikupljanju podataka, osmišljavanju programa politika i njihovoj primjeni.

Sistem NUTS nekoliko je puta ažuriran od 2003. Uredba (EZ) br. 1059/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 26. maja 2003., izmijenjena više puta (2005., 2008. , 2013. 2016.  godine). Posljednja izmjena priloga Uredbi br 1053/2003, usvojena je 21.  novembra 2016. Uredbom Komisije (EU) 2016/2066.

Izvor: https://ec.europa.eu