Evropska komisija je  nedavno predstavila  novu Strategiju za podršku evropskoj industriji u njenoj dvostrukoj tranziciji   ka klimatskoj neutralnosti i digitalnom liderstvu.   Objavljeni paket mjera industrijske politike, kako navodi Evropska komisija,  obuhvata  tri  inicijative:

                1.Nova industrijska strategija

Nova industrijska strategija sadrži  tri ključna prioriteta :1) održavanje globalne konkurentnosti evropske industrije i jednakih uslova na jedinstvenom tržištu i globalno, 2)klimatska neutralnost Evrope do 2050. godine i 3) oblikovanje digitalne budućnosti Evrope, navodi se u saopštenju Komisije.

Strategija identifikuje ključne pokretače evropske industrijske transformacije i predlaže sveobuhvatan set budućih mjera, uključujući pored ostalog: akcioni plan za intelektualno vlasništvo za jačanje tehnološkog suvereniteta, efikasniju borba protiv krađe intelektualnog vlasništva i prilagodavanje pravnog okvira zelenoj i digitalnoj tranziciji,  procjenu kontrole  koncentracija i provjeru adekvatnosti smjernica o državnoj pomoći, kroz reviziju   pravila EU o konkurenciji koja  je u toku. Komisija je najavila da će do sredine 2020. donijeti  bijelu knjigu o suzbijanju negativnih efekata stranih subvencija na jedinstveno tržište, kao  i  o pitanju pristupa trećih zemalja  javnoj nabavci u EU i  u finansiranju iz EU-a , a prijedlog pravnih instrumenata najavljen je za sljedeću godinu.

Strategija takođe uključuje planove za dekarbonizaciju energetski intenzivnih industrija, za podsticanje održivih i pametnih industrija mobilnosti i promovisanje energetske efikasnosti.

Komisija je  najavila  i akcioni plan za ključne sirovine i novu farmaceutsku strategiju za osiguranje industrijske i strateške autonomije Evrope, navodi se  u saopštenju Komisije.

 

2.Nova Strategija za mala i srednja preduzeća

Cilj ove strategije je pomoć malim i srednjim preduzećima pri dvostrukoj tranziciji, što podrazumijeva i dostupnost zaposlenih  s odgovarajućim vještinama. Komisija će radi jačanja kapaciteta malih i srednjih preduzeća za tranziciju ojačati Evropsku preduzetničku mrežu angažovanjem posebnih savjetnika za održivost. Osnažiće i preduzetništvo žena podsticanjem ulaganja u preduzeća i fondove kojima upravljaju žene. Komisija  je pozvala države članice da obezbijede jedinstvene kontaktne tačke za pomoć preduzećima. Istovremeno, Komisija će saradivati s državama članicama na izradi standarda EU-a Start-up Nations radi razmjene i prihvatanja najboljih praksi kako bi se ubrzao rast visokotehnoloških malih I srednjih preduzeća  i novoosnovanih preduzeća.

3.Jedinstveno tržište od kojeg koristi imaju  preduzeća i potrošači

Jedinstveno tržište jedno je od najvećih evropskih dostignuća i funkcionise  kao veliko domaće tržište za evropska preduzeća, koja nailaze na prepreke koje sprječavaju da se  u potpunosti iskoriste potencijal jedinstvenog tržišta čiji su  glavni uzroci:  restriktivna i složena nacionalna pravila, ograničeni administrativni kapaciteti, nepravilan prenos propisa EU-a i njihova neodgovarajuća implementacija , navodi se u saopštenju Komisije.

U cilju uklanjanja tih prepreka Komisija je donijela Akcioni plan za bolje sprovođenje   i obezbjeđenje  primjene pravila jedinstvenog tržišta, kojim se nastoje ukloniti prepreke koje proizlaze iz kršenja prava EU-a.  Uspostavljena je zajednička radna grupa Komisije i država članica za jačanje saradnje u obezbjeđenju sprovodjenja pravila jedinstvenog tržišta.

Evropska industrija je  globalni  predvodnik u mnogim sektorima, zaslužna je za 20 % ukupne dodate vrijednosti EU-a i zapošljava 35 miliona ljudi u EU-u.

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu